Estem en Instagram i Twitter

Per donar més difusió als nostres fons, i igual que fan altres centres similars al nostre, hem obert un compte d’Instagram. Som @quaderns_de_jazz. Visiteu-nos i podreu accedir a les nostres publicacions setmanals.