CUADERNOS DE JAZZ

L’Institut Valencià de Cultura, ens públic de la Generalitat Valenciana amb domicili en Plaça de l’Ajuntament 17, 46002 de València, garanteix el compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

RESPONSABLE. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, amb CIF/NIF: Q9655132J, a partir d’ara, ENTITAT.

Adreça: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 17, 46002, VALÈNCIA

Adreça electrònica: ivc@gva.es

Qui és el delegat de proteccion de dades?
 

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Delegat de protecció de dades
Vicent Andreu Navarro

Subdelegada de Protecció de Dades del sector públic instrumental
Maria Dolores Andrés Mundina

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València

Correu electrònic: dpd@gva.es

DRETS. Quins drets teniu quan ens faciliteu dades vostres?

  • Accés: l’interessat té dret a saber quines dades tracta l’ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: l’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: l’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades no siguen necessàries per a les finalitats per les quals es van obtenir.
  • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, l’interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: en determinades circumstàncies, l’interessat pot oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, l’ENTITAT deixarà de tractar les seues dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: només aplicable a dades automatitzades, consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT fins a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud de l’interessat).

Podeu exercir els drets esmentats, i també el dret a retirar el consentiment (si l’heu atorgat) enviant un escrit a l’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 17, 46002, VALÈNCIA, o enviant un correu electrònic a ivc@gva.es.

A més, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del registre, o qualsevol altra que es facilite a l’IVC per a accedir a alguns dels serveis del lloc web Cuadernos de Jazz (Institut Valencià de Cultura), siguen tractades per l’ENTITAT amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en la web Cuadernos de Jazz (Institut Valencià de Cultura), per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en eixa web que permeten dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració i, també, a fi de mantenir-lo informat, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de les novetats, productes i serveis relacionats amb l’IVC o amb terceres empreses col·laboradores.

En el cas de comunicacions comercials a través del correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari dóna consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través del mitjà esmentat.

L’IVC es compromet a no usar les dades arreplegades en el directori i en la web Cuadernos de Jazz (Institut Valencià de Cultura) per a cap ús diferent de l’indicat, a complir l’obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i tractar-les amb confidencialitat. L’IVC assumeix, en aquest sentit, les mesures de tipus tècnic, organitzatiu i de seguretat necessàries per a evitar l’alteració d’aquestes dades, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, seguint sempre el que estableix la legislació aplicable.

L’usuari ha de respondre, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En conseqüència, l’IVC es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats tot usuari que haja facilitat dades falses, sens perjuí de les altres accions que siguen procedents en dret.