Llistes de reproducció: les 13 primeres

Arrepleguem ací els enllaços a les 13 primeres llistes de reproducció Spotify que hem preparat a partir de les crítiques aparegudes a Cuadernos de Jazz. Corresponen al número 0 de la revista i als 10 següents, així com a les seleccions de millors discos de l’any per a 1990 i 1991.

 

Cuadernos de Jazz nº 0

Cuadernos de jazz nº 1 

Cuadernos de Jazz nº 2 

Cuadernos de Jazz nº 3

Cuadernos de Jazz nº 4

Cuadernos de Jazz nº 5

Cuadernos de Jazz nº 6

Cuadernos de Jazz nº 7

Cuadernos de Jazz nº 8

Cuadernos de Jazz nº 9

Cuadernos de Jazz nº 10

Los mejores discos de 1990

Los mejores discos de 1991